Twitter nu ook in Ubuntu

Twitter is een nieuwe internethype, vanuit de V.S. overgevlogen richting Europa. Twitter is een site waarop je snel korte berichtjes kan plaatsen van maximaal 140 tekens. Net als een sms’je dus. De kracht van Twitter is dat je vaak korte berichtjes post. Je kan ze gewoon via de website plaatsen, maar ook bijvoorbeeld met een sms’je. Helaas kan het in Nederland alleen door naar een Engels nummer te sturen (wat nogal kostbaar is als je het regelmatig doet), maar nu is er door Phil Wilson een plugin ontwikkeld voor de Gnome deskbar. Daarmee kan je in deskbar je berichtje typen en zo sturen naar Twitter.

Om dit te laten werken moet je eerst wat andere dingen installeren. Eerst easy_setup:

wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
sudo python ez_setup.py

Vervolgens moet je de broncode van python-twitter binnenhalen en de afhankelijkheden van python-twitter installeren:

sudo easy_install -U simplejson

Als je dan het python-twitter pakketje uitpakt en in die map het volgende uitvoert moet je de deskbar applet kunnen installeren:

python setup.py install

Als je dan deze code en dit plaatje download en plaatst in de map ~/.gnome2/deskbar-applet/handlers/ moet de plugin bijna werken. Het enige wat je nog moet doen is in de broncode (die deskbar-twitter.py) van de plugin je eigen username (van je Ubuntu systeem) aangeven ("LOCAL_HOST_USER_NAME") en je twitter gegevens (username en wachtwoord). Nadat je deze veranderd hebt (en deskbar is herstart) moet het werken.

Happy Twitter!